Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 78
Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 117
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 113
„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 198
Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 178
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 288
Budowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 154
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 256
Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2022 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 207
Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wieprzów Ordynacki Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 385