Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kunówka, od km 0+000,00 do km 0+651,00 - długość 0,651 km Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93378
Zagospodarowanie turystyczne zbiornika wodnego oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowości Wieprzów Tarnawacki. Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93372
REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TARNAWATCE - ADAPTACJA NA GMINNY OŚRODEK KULTURY Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93558
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW ORDYNACKI I WIEPRZÓW TARNAWACKI - ZADANIE 1 ORAZ BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93514
Zaproszenie do składania ofert na usługę pod nazwą: „Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w Urzędzie Gminy Tarnawatka” Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93408
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY TARNAWATKA”. Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93566
„ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL (działka nr 301) w MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓWEK-KOLONIA – II ETAP” Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93446
Zaproszenie do składania ofert na usługę pod nazwą: „Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w Urzędzie Gminy Tarnawatka” Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93272
Przetarg nieograniczony na dostawę nowego ciągnika rolniczego o mocy 60-80 KM oraz nowego wozu asenizacyjnego o pojemności od 5000 do 6000 litrów w ramach projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacj Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93458
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 93524