Przetargi

 

Aktualne postępowania przetargowe prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl/

Tytuł Autor Odsłony
Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlic wiejskich na terenie Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 181
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek-Kolonia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 233
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 275
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 281
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka-Tartak Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 522
Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 656
Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2023 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 343
„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 394
Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 496
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 555