Tytuł Autor Odsłony
Informacja o bezpłatnym dowozie wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku w Gminie Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 20
Postanowienie Nr 132/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 100
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 65
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Tarnawatka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 38
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 100
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce o terminie losowania jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 87
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 11 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 69
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 11 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 47
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 112
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce z dnia 4 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 90
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 67
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 78
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 15 lutego 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, r Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 86
Informacja w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu lub bezpłatnego transportu powrotnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezyde Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 43
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 42
Pełnomocnictwo do głosowania Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 55
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 40
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezyd Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 34
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 35
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 41
Informacja Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Tarnawatka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 37
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce w wyborach organów jednostek samorządu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 78
Komunikat Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 30 stycznia 2024 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 64
Postanowienie Nr 129/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 47
Zarządzenie Nr 326  Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie Lubelskim Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 40
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29  stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 53