Opinie RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 98
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 106
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 126
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2023 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 124
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2022 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 750
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 543
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 466
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 472
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 467
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 538