Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 marca 2024r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 25
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 20
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 23
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz LItwińczuk Odsłon: 32
Informacja o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2024/2025 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 57
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 80
Obwieszczenie w sprawie terminu i miejsca polowań zbiorowych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 110
Informacja o polowaniu zbiorowym (Tarnawatka i Pańków) Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 107
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 116