Inne

Tytuł Autor Odsłony
Informacja o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2024/2025 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 32
Informacja Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 63
Obwieszczenie w sprawie terminu i miejsca polowań zbiorowych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 76
Informacja o polowaniu zbiorowym (Tarnawatka i Pańków) Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 77
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 98
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 96
Obwieszczenie Wójta Gminy Krynice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 103
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki informuję o zebraniu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 114
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3505 informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmioto Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 121
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 115