Przetargi

Tytuł Autor Odsłony
Budowa drogi gminnej nr 111569L od km 1+530 do km 2+443 w miejscowości Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 451
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 404
„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce” Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 369
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka – budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 1075
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szkolnej i Widokowej w miejscowości Tarnawatka i Tarnawatka-Tartak – Etap I Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 630
Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2021 roku Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 614
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak – stan surowy otwarty Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 472
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Tarnawatce Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 568
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka – budynek Urzędu Gminy w Tarnawatce Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 801
Przebudowa drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie, długości 3,574 km Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 905