Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy - Mariana Szałapskiego:

Oświadczenie majątkowe z dniem objęcia stanowiska

Oświadczenie majątkowe za rok 2020

Oświadczenie majątkowe za rok 2021

Oświadczenie majątkowe za rok 2022

Oświadczenie majątkowe za rok 2023