Gmina Tarnawatka w 2016 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą:

 â€žOdnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka”

realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IV „Energia przyjazna środowisku”

Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE”

Projekt obejmuje zakup i montaż 198 instalacji kolektorów słonecznych (do ogrzewania ciepłej wody użytkowej) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Tarnawatka 

Czas realizacji projektu 2017 rok

 Umowę na realizację projektu pomiędzy Gminą Tarnawatka a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 30.12.2016 rok.

Szacunkowy koszt inwestycji

Całkowita wartość projektu 2118257,14 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne 1811758,08 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR (50% kosztów kwalifikowanych netto) 1539994,37 PLN

 Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24

 

logo rpo

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.