Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka

Znak sprawy: IR.271.20.2018.MT

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Tarnawatka, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 Dz.U. z 2017).

NAZWA ZADANIA:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnawatka

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Tarnawatka

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnawatka

Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:

http:// www.tarnawatka.pl/

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

Zatwierdzono dnia 15.10.2018 r.

Wójt

Piotr Pasieczny

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik 1d do SIWZ

 

 

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ nr 1

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ nr 2

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ nr 3

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09 11:40:34
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-10-15 14:59:23
Odsłon: 374
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.