Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Załącznik do petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia.

 

Odpowiedź na petycję

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.