Opinie RIO

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2022 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 382
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 118
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 41
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 46
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 43
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 103
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 142
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przewidzianego w uchwale budżetowej na 2021 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 123
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 145
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 143