Tarnawatka 2020.06.15

Wójt Gminy 

Tarnawatka

I N F O R M A C J A

Informuję, iż został sporządzony spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Spis jest udostępniony do wglądu w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.