2019.09.23

Wójt Gminy Tarnawatka 

Tarnawatka

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, iż został sporządzony spis wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Spis jest udostępniony do wglądu w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.