Przewodnicząca Rady Gminy Mańdziuk Kazimiera

Kazimiera Mańdziuk 

Zastępca Przewodniczącej Mazurek Jan Jan Mazurek 
Zastępca Przewodniczącej Piróg Andrzej Andrzej Piróg
Członek Rady Gminy Cisło Robert  Robert Cisło
Członek Rady Gminy Dudek Bogdan Bogdan Dudek 
Członek Rady Gminy Kopczyński Stanisław Stanisław Kopczyński 
Członek Rady Gminy Litwińczuk Ryszard  Ryszard Litwińczuk
Członek Rady Gminy Malec Ryszard Ryszard Malec 
Członek Rady Gminy Matwiejszyn Mariusz Mariusz Matwiejszyn
Członek Rady Gminy Michałuszko Maria Maria Michałuszko 
Członek Rady Gminy Milichiewicz Stanisław
Stanisław Milichiewicz
Członek Rady Gminy Paszt Leszek  Leszek Paszt
Członek Rady Gminy Piasecki Jarosław Jarosław Piasecki 
Członek Rady Gminy Stefaniak Krzysztof Krzysztof Stefaniak 
Członek Rady Gminy Urbański Stanisław Stanisław Urbański

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.