Ogłoszenie o konkursie III/2008 z dnia 20.10.2008 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tzn. 26000,- PLN przeznacza na realizację usługi określonej w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

 

INFORMACJA

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składnia ofert została złożona jedna oferta

1. Stowarzyszenie „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

 

W dniu 27.10.2008 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonej oferty pod względem formalnym oraz sprawdziła ofertę pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wszystkie wymagania merytoryczne i finansowe. W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować usługodawcę – Stowarzyszenia „Zielony Domek” do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi pt: „Działania w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku na terenie gminy Tarnawatka  poprzez zapewnienie osobom starszym prawa do godnego życia w społeczeństwie, zagospodarowanie wolnego czasu w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora, uczestnictwo zajęciach rękodzielniczych, kulinarnych, zorganizowanie  wycieczki itp.”

 

W dniu 27.10.2008 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Zielony Domek” oraz Skarbnika Stowarzyszenia „Zielony Domek”

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.