Ogłoszenie o konkursie I/2008 z dnia 18.07.2008 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tj. 30 000,00 PLN przeznacza na realizację usługi określonej w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

 

INFORMACJA


W odpowiedzi na zaproszenie do składnia ofert została złożona jedna oferta

1. Stowarzyszenie „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

 

W dniu 14.08.2008 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonej oferty pod względem formalnym oraz sprawdziła ofertę pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna pod względem formalnym. Przy ocenie merytorycznej i finansowej Komisja stwierdziła, że złożone przez Stowarzyszenie dokumenty nie są wyczerpujące i wymagają dodatkowych wyjaśnień. W związku z powyższym komisja wystosowała do oferenta pismo z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień

 

Kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 21.08.2008 rok. W wyznaczonym pismem terminie przedstawiciel Stowarzyszenia „Zielony Domek” złożył stosowne wyjaśnienia, które w trakcie posiedzenia Komisji zostały przeanalizowane i przyjęte jako wystarczające. W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować usługodawcę – Stowarzyszenia „Zielony Domek” do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi pt: „Organizacja festynu rodzinnego dla minimum 200 mieszkańców gminy Tarnawatka połączonego między innymi z występami zespołu bądź zespołów muzycznych”

 

W dniu 25.08.2008 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Zielony Domek” oraz Skarbnika Stowarzyszenia „Zielony Domek”.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.