Ogłoszenie o konkursie I/2009 z dnia 30.03.2009 na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tzn. 123000,- PLN przeznacza na realizację usług określonych w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Informacja o wyborze usługodawców

I. W odpowiedzi na CZĘŚĆ I zaproszenia do składnia ofert została złożona jedna oferta:

1. Stowarzyszenie „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

 

W dniu 14.04.2009 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonej oferty pod względem formalnym oraz sprawdziła ofertę pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wszystkie wymagania merytoryczne i finansowe. W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować usługodawcę – Stowarzyszenia „Zielony Domek” do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi dla osób starszych pt: „Integrowanie osób starszych z wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału, prezentacja dorobku kulturowego, oraz rozwijania własnych pomysłów poprzez tworzenie Klubu Seniora minimum w dwóch miejscowościach Gminy Tarnawatka.”

 

W dniu 15.04.2009 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Zielony Domek” oraz Skarbnika Stowarzyszenia „Zielony Domek”

 

II. W odpowiedzi na CZĘŚĆ II zaproszenia do składnia ofert zostały złożone dwie oferty:

 

1. Stowarzyszenia „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

2. Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” z siedzibą w Tarnawatce

 

W dniu 14.04.2009 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonych ofert pod względem formalnym oraz sprawdziła oferty pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożone oferty są kompletne pod względem formalnym oraz spełniają wszystkie wymagania merytoryczne i finansowe.

Po wnikliwej analizie ofert Komisja stwierdziła, że oferta Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” jest bardziej atrakcyjna w związku z powyższym postanowiła właśnie ją zarekomendować do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi dla dzieci i młodzieży pt.: „Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie minimum  dwóch świetlic środowiskowych na terenie Gminy Tarnawatka”

 
 

W dniu 15.04.2009 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” oraz Z-ca Prezesa Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni”

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:45:48
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6335
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.