Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka

Znak sprawy: IR.271.32.2020.MT

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Tarnawatka, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843 z poźn. zm.).

NAZWA ZADANIA:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Tarnawatka”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Tarnawatka

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Tarnawatka

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnawatka

Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej BIP Zamawiającego:

http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/ogloszenia/zamowienia-do-30-000-euro

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

 

Wójt

Piotr Pasieczny

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1d do SIWZ

 

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 3 

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 4

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 6

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 7

 

Protokół z otwarcia ofert

Sprostowanie do protokołu z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-16 13:50:03
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-10-07 11:10:11
Odsłon: 174
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.