Tarnawatka, 2009-07-06

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, który dotyczy działek:

- o numerze ewidencyjnym  133 o powierzchni 0,32 ha położona

   w miejscowości Podhucie

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  /były właściciel lub jego spadkobiercy na

podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603

z póź.zm./ upływa z dniem 21 sierpnia  2009r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36 Urząd Gminy Tarnawatka.

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.