INFORMACJA O WYNIKU
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że 7 kwietnia 2022 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości budowlanej położonej w miejscowości Tarnawatka - Tartak, oznaczonej nr ewid. 52/70 obręb Tarnawatka - Tartak, o pow. 0,1513 ha, uwidocznionej w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną.

Cena wywoławcza wynosiła 50 830 zł, wadium 5 000 zł.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 7

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 73 270 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg wygrali Państwo Alina Maria i Włodzimierz Fudali.

 

Tarnawatka 20.04.2022 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.