O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

 

 

                   Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż:

 

 

 

  1.     działka  o numerze ewidencyjnym 104  o powierzchni ogólnej

         0,0900  ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak,

          uwidoczniona  w  KW  44432

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 28.000,00 zł.

 

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

2.      działka o numerze ewidencyjnym 105  o powierzchni ogólnej 

0,0700 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak, uwidoczniona  w KW 44432

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego –  tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł.

 

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

  3.   działka o numerze ewidencyjnym 108  o powierzchni ogólnej 

        0.0900  ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak

        uwidoczniona  w  KW 44432

        Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

        przestrzennego –  tereny zabudowy jednorodzinnej.

       Cena wywoławcza 20.000,00 zł.

        Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

4. działka o numerze ewidencyjnym 377 o powierzchni ogólnej

    0,2900 ha położona w miejscowości Panków.

    Uwidoczniona w KW 54157                                  

    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

    Przestrzennego  - pola uprawne.

    Cena wywoławcza 3.902,00 zł.

 

5. działka o numerze ewidencyjnym 343/4 o powierzchni ogólnej

    0,0604 ha położona w miejscowości Tarnawatka  .

    Uwidoczniona w KW ZA1T/00045562/6                                  

    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

    przestrzennego  -tereny  usług handlu.

    Cena wywoławcza 22.406,52 zł.

 

     Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

W/w działka zabudowana jest murowanym budynkiem sklepu stanowiącym odrębną własność od gruntu.

 

 

         Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010  roku

o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia  23 sierpnia 2010r.

Wadium ulega przepadkowi, w   przypadku gdy uczestnik przetargu,

który   przetarg wygrał, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.

Innym uczestnikom wadium ulega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr.2 lub telefonicznie pod numerem 084 6624710 w. 36 Urząd Gminy Tarnawatka.

 

Tarnawatka dnia 2010-07-26

 

                                                                     Wójt Gminy

                                                                    Piotr Pasieczny

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.