Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 698
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 715
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 698
Ogłoszenie konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 643
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 823
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45767
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45103
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45065
Obwieszczenie Reionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 lutego 2015 roku Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45155
Ogłoszenie Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45123