Inne

Tytuł Autor Odsłony
O G Ł O S Z E N I E z dnia 20 października 2020 roku w sprawie konsultacji programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 182
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2019 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 203
Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 12 maja 2020 r. znak: DŚ-II.7440.8.2020.JPL zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 233
Rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin: Tomaszów Lubelski i Tarnawatka oraz na terenie miasta Tomaszów Lubelski Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 290
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 270
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 271
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 256
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 277
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 249
Gminny plan zarządzania kryzysowego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 312