Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 145
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 130
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie odmowy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 133
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 143
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 stycznia 2021 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 149
Obwieszczenie Wójta Gminy Łabunie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 152
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 217
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 188
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 180
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 194