Inne

Tytuł Autor Odsłony
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 czerwca 2021 r. znak WOOŚ.420.28.2020.LP Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 82
Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.1.244.2021 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 107
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak WSI.512.7.2020.SG Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 95
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 97
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 118
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 100
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 109
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 122
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 103
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 102