Inne

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 100
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 98
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 87
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 87
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 83
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 87
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 91
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 82
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 1 lipca 2021 r. znak WSI.512.1.2021.SG Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 79
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11 czerwca 2021 r. znak WSI.512.1.2021.SG Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 80