Inne

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 112
Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działkę 34 ark. 1 obręb Wieprzów Ordynacki Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 50
Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działki nr 608 ark. 1 oraz 509 ark. 1 obręb Niemirówek Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 42
Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji nr: AB.6740.586.2021 o pozwoleniu na rozbiórkę sieci eektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV ZH-15B "Pauczne 1" i "Pauczne 2", w miejscowościach Sumin i Paucz Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 44
Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok " Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 42
Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.1.598.2021 z dnia 17.09.2021 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 września 2021 r. Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 60
Obwieszczenie Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji Nr AB.6740.349.2021 z dnia 13.07.2021 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 96
Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 86
Materiały do sesji XXII Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 83