Tarnawatka, dnia 2008-12-22.

WÓJT GMINY

TARNAWATKA

IRG.RW.7627-5/08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY TARNAWATKA

 

 

         Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że wydane zostało Postanowienie z dnia 2008-09-15

nr IRG.RW.7627-5/08 w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów na odcinku od km 0+042 do km 5+600 oraz od km 8+000 do km 10+200. W powyższej sprawie opracowany został Raport na zlecenie Centralnego Biura Usług w Lublinie.

         Zgodnie z art. 31 i 32 – Prawo ochrony środowiska istnieje możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, co do treści raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organu prowadzącego postępowanie: http://tarnawatka.bip.mbnet.pl, a także na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Tarnawatka, Rachanie, Tomaszów Lubelski oraz Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski.

         Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 1 w godz. 7.00 – 15.00

 

 

Wójt Gminy

 

Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.