Tarnawatka dnia 2009-05-29

WÓJT GMINY
TARNAWATKA
 
 
                                         ZAWIADOMIENIE
 
 

         Na podstawie art. 32 oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p. zm.) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tarnawatka, zamieszczona została Decyzja nr IRG.RW.7627-3/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń gospodarki ściekowej – sieci kanalizacyjne do odprowadzania ścieków w miejscowości Niemirówek–Kolonia.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.