Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działkę 34 ark. 1 obręb Wieprzów Ordynacki

Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działkę 34 ark. 1 obręb Wieprzów Ordynacki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-02 14:25:16
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-12-02 14:25:16
Odsłon: 25
Dziennik zmian

Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działki nr 608 ark. 1 oraz 509 ark. 1 obręb Niemirówek

Decyzja uznająca za mienie gromadzkie działki nr 608 ark. 1 oraz 509 ark. 1 obręb Niemirówek

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-02 14:24:02
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-12-02 14:24:02
Odsłon: 20
Dziennik zmian

Konsultacje w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok "

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie konsultacji programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tarnawatka, do konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi do programu współpracy na rok 2022 proszę wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok ", na załączonym niżej formularzu w terminie do 22 listopada 2021r. do godz. 15.00 na adres Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz opiniii i uwag

Projekt „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok "

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-12 14:31:43
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-11-12 14:31:43
Odsłon: 22
Dziennik zmian

Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.1.598.2021 z dnia 17.09.2021

Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.1.598.2021 z dnia 17.09.2021

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-21 07:20:37
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-10-21 07:20:37
Odsłon: 29
Dziennik zmian

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 września 2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 września 2021 r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-30 07:51:53
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-09-30 07:51:53
Odsłon: 34
Dziennik zmian

Obwieszczenie Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji Nr AB.6740.349.2021 z dnia 13.07.2021

Obwieszczenie Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji Nr AB.6740.349.2021 z dnia 13.07.2021

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-20 07:19:17
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-08-20 07:19:17
Odsłon: 73
Dziennik zmian

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) Wójt Gminy Tarnawatka przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 8 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-29 11:40:33
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-29 11:40:33
Odsłon: 60
Dziennik zmian

Materiały do sesji XXII

Załączniki do uchwały dotyczącej zmiany studium:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 (część 1 z 4)

Załącznik nr 2 (część 2 z 4)

Załącznik nr 2 (część 3 z 4)

Załącznik nr 2 (część 4 z 4)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-30 07:46:40
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-29 11:34:56
Odsłon: 58
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XX/151/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:53:55
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:53:48
Odsłon: 65
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.