Obwieszczenie Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji Nr AB.6740.349.2021 z dnia 13.07.2021

Obwieszczenie Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji Nr AB.6740.349.2021 z dnia 13.07.2021

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-20 07:19:17
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-08-20 07:19:17
Odsłon: 30
Dziennik zmian

Informacja o debacie na temat raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) Wójt Gminy Tarnawatka przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 8 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-29 11:40:33
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-29 11:40:33
Odsłon: 24
Dziennik zmian

Materiały do sesji XXII

Załączniki do uchwały dotyczącej zmiany studium:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 (część 1 z 4)

Załącznik nr 2 (część 2 z 4)

Załącznik nr 2 (część 3 z 4)

Załącznik nr 2 (część 4 z 4)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-30 07:46:40
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-29 11:34:56
Odsłon: 21
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XX/151/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:53:55
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:53:48
Odsłon: 27
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XX/150/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:53:04
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:52:56
Odsłon: 23
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIX/145/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:52:11
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:52:05
Odsłon: 25
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIX/144/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:51:20
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:51:12
Odsłon: 30
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIX/143/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:50:26
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:50:19
Odsłon: 22
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIX/142/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:49:24
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:49:16
Odsłon: 33
Dziennik zmian

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Stosownie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XV/119/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 2.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-12 14:47:34
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-07-12 14:47:23
Odsłon: 31
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.