Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Tarnawatka - Mariana Szałapskiego:

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za rok 2019

Oświadczenie majątkowe za rok 2020

Oświadczenie majątkowe za rok 2021