Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Tarnawatka - Piotra Pasiecznego:

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie VIII kadencji

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za rok 2019

Oświadczenie majątkowe za rok 2020  Korekta do oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2021