Informacja o debacie na temat

Raportu o stanie Gminy Tarnawatka za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559) Wójt Gminy Tarnawatka przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2021 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy: Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2021 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 13 w budynku byłego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku przy ul. Tomaszowskiej 13.

 

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za rok 2021

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 lipiec 2022 18:19 Super User