Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia, że zoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń określa uchwała Nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie informuje się że dotychczas dokonane zgłoszenia komitetów, które potwierdziły udział w wyborach w dniu 28 czerwca 2020 roku pozostają ważne.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.