2019.04.30

Wójt Gminy Tarnawatka

Tarnawatka

I N F O R M A C J A

Informuję, iż został sporządzony spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Spis jest udostępniony do wglądu w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.