Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 57200,00 EURO, część tej dotacji tzn. 6461,01 EURO (w przeliczeniu na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia 12.04.2010 rok (3,8673) – tabela nr 70/A/NBP/2010 daje kwotę szacunkową 24886,66 PLN) przeznacza na realizację usług określonych w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.