Komisja pracowała w składzie:
 
  1. Helena Olchawa – Prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Tarnawatka
  2. Sylwia Szwarc – Pracownik Urzędu Gminy w Rachaniach – Koordynator PPWOW z ramienia Gminy Rachanie
  3. Jerzy Łaszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.