O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U
 
Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
1. działka  o numerze ewidencyjnym 52/50  o powierzchni ogólnej 0,1199 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak uwidoczniona  w  KW  ZA1T/00044432/9 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -  tereny zabudowy jednorodzinnej 
Cena wywoławcza 36.000,00 zł.
Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
 
2. działka  o numerze ewidencyjnym 25/1  o powierzchni ogólnej 0,0500   ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak uwidoczniona  w  KW  ZA1T/00044432/9 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -  tereny zabudowy jednorodzinnej
Cena wywoławcza 20.000,00 zł.
Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu <b>2 grudnia   2011  roku o godz. 9.00</b> w Urzędzie Gminy Tarnawatka.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 28 listopada 2011r.
 
Wadium ulega przepadkowi, w przypadku gdy uczestnik przetargu, który
przetarg wygrał, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.
Innym uczestnikom wadium ulega zwrotowi.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr.2 lub telefonicznie pod numerem 084 6624710 w. 36 Urząd Gminy Tarnawatka.
 
Tarnawatka dnia 2011-10-25
Wójt Gminy
/-/Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.