O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

                   Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż:

 

  1.     działka  o numerze ewidencyjnym 52/50  o powierzchni ogólnej

         0,1199   ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak  

          uwidoczniona  w  KW  ZA1T/00044432/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -  tereny zabudowy jednorodzinnej

Cena wywoławcza 36.000,00 zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

 

         Przetarg odbędzie się w dniu 23 września    2011  roku

o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia  20 września    2011r.

Wadium ulega przepadkowi, w   przypadku gdy uczestnik przetargu,

który   przetarg wygrał, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.

Innym uczestnikom wadium ulega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr.2 lub telefonicznie pod numerem 084 6624710 w. 36 Urząd Gminy Tarnawatka.

 

Tarnawatka dnia 2011-08-17

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.