Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka - Tartak, oznaczonej numerem 25/1 ark. 1 obręb Tarnawatka - Tartak, stanowiącej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,05 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną (MNn). Działka jest nie zabudowana i posiada uzbrojenie terenu w sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Działka posiada nie regularny kształt oraz znaczne zaniżenie terenu w odniesieniu do wybudowanej drogi, ponadto przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia terenu.

Cena wywoławcza 20 400 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Tarnawatka 14.12.2023 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 07:27 Łukasz Litwińczuk