INFORMACJA O WYNIKU

PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w dniu 16 marca 2023 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż udziału 20685/45995 w częściach wspólnych gruntu oraz lokal użytkowy po byłym przedszkolu znajdujący się w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w Tarnawatce – Tartak przy ul. Tomaszowkiej 13, gmina Tarnawatka wraz z pomieszczeniami przynależnymi – dwie komórki i dwie piwnice znajdujące się w budynku gospodarczym.

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jest jako działka 54/3 obr. Tarnawatka - Tartak miejscowość Tarnawatka – Tartak. Powierzchnia działki wynosi 0,2914 ha, księga wieczysta nieruchomości gruntowej ZA1T/00046342/5. Lokal użytkowy w tym pomieszczenia na kondygnacji parteru budynku mieszkalno - użytkowego, pomieszczenia przynależne na kondygnacji piwnic i kondygnacji parteru budynku gospodarczego, posiada łączną powierzchnię 206,85 m2, księga wieczysta lokalu ZA1T /00050419/7.

Cena wywoławcza wynosi 202 000 zł, wadium 15 000 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)

Na sprzedaż nieruchomości na warunkach podanych w ogłoszeniu o przetargu nikt nie wpłacił wadium.

W związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Tarnawatka 28.03.2023 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 29 marzec 2023 07:17 Łukasz Litwińczuk