INFORMACJA O WYNIKU

PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że 22 lipca 2022 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7 odbył się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej nr ewid. 69/1 ark. 1 obręb Sumin stanowiącej grunty orne. Nieruchomość uwidoczniona jest w księdze wieczystej ZA1T/00045557/8.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

Cena wywoławcza nieruchomości: 27 830 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 28 200 zł

Nabywca jest zwolniony od podatku VAT

Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Państwo Elżbieta i Krzysztof Kołodziej

Tarnawatka 1.08.2022 r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.