Wyniki konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania i upowszechniani kultury fizycznej na terenie gminy

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 15 000 tysięcy złotych. Do dnia 12 lutego 2024 roku wpłynęła 1 oferta od Gminnego Klubu Sportowego „TARNAWATKA” na zadanie pt. „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rok 2024”. Dotacja na w/w zadanie została przyznana w kwocie 15 000 złotych.

/-/ Wójt

Piotr Pasieczny

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 luty 2024 11:28 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 11:29 Łukasz Litwińczuk