Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027

Na podstawie art. 39 ust. 1, 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Gmina Tarnawatka ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza Edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Wnioskodawcą będzie Gmina Tarnawatka

1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze kształcenia ogólnego z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Gminy Tarnawatka

2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027.

3. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 09.05.2023 r. do 29.05.2023 r.

4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne" osobiście, za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka (decyduje data wpływu) do 29.05.2023 r.

6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

Osoby do kontaktu:
Marek Tyrka, tel. (84) 662 47 10, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin konkursu

Formularz oferty

 

Protokół komisji konkursowej

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 maj 2023 11:51 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 maj 2023 14:58 Łukasz Litwińczuk