Wyniki konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu wspierania i upowszechniani kultury fizycznej na terenie gminy

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 10 000 tysięcy złotych. Do dnia 11 kwietnia 2023 roku wpłynęła 1 oferta od Gminnego Klubu Sportowego „TARNAWATKA” na zadanie pt. „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rok 2023”. Dotacja na w/w zadanie została przyznana w kwocie 10 000 złotych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 24 kwiecień 2023 12:55 Łukasz Litwińczuk
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 kwiecień 2023 09:31 Łukasz Litwińczuk