Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 14
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 5
Obwieszczenie Wójta Gminy Krynice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki informuję o zebraniu Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 25
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3505 informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmioto Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 33
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 29
Obwieszczenie Wójta Gminy Krynice o zakończeniu postępowania dowodowego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 35
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 45
Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnawatka o wystąpieniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 40
Obwieszczenie Wójta Gminy Krynice o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 40