Inne

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 769
Sprawozdanie z realizacjie programu współpracy Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 824
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 756
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 773
Obwieszczenie o prowadzeniu postępowania Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 748
Ogłoszenie konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 691
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 887
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45829
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45154
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Litwińczuk Łukasz Odsłon: 45128