Inne

Tytuł Autor Odsłony
Informacja dotycząca wyborów ławników Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 450
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 441
Ogłoszenie z dnia 3 października w sprawie konsultacji programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku oublicznego na 2019 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 563
Plan polowań zbiorowych K. Ł. Nr 65 "SOKÓŁ" w Tomaszowie Lubelskim w sezonie 2018-2019 obwód 291 i 304 Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 572
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 629
Obwieszczenie Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 762
Konsultacje w sprawie programu współpracy gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 819
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 884
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 891
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Udostępniony przez: Łukasz Litwińczuk Odsłon: 743